Referenties

Niet iedereen wil zijn/haar referentie op een web site terugzien. Tot nu toe heeft iedereen zich wel bereid verklaard om eventueel telefonisch informatie over de kwaliteit van de door mij uitgevoerde opdrachten te geven. Neemt u contact met mij op en ik geef u graag de betreffende telefoonnummers, of email adressen. Wilt u referenties over mijn werkzaamheden in vaste dienst neemt u dan contact met mij op.

De referenties over de door mij uitgevoerde opdrachten.

Irene Schaap: Locatiedirecteur Mytylschool de Brug

Sterke procesbegeleider met organisatiesensibiliteit, integer en weet van aanpakken. Bijzonder talent: opstellen van scherp geformuleerde beleidsnotities en vlot kunnen schakelen tussen diverse niveaus. Mensenmens waar ik prettig mee heb samengewerkt.

Tjeerd Wildeboer: HR adviseur Stichting BOOR

In het jaar 2018 heb ik prettig met John samengewerkt op de Mytylschool de Brug.
Ik heb John leren kennen als een man met passie voor (speciaal) onderwijs en hart voor ieder kind.

Arjan van de Boom: manager bedrijfsvoering Rijndam Revalidatie

Ik heb John leren kennen als een zeer kundige, integere samenwerkingspartner. In een turbulente tijd heeft hij de samenwerking tussen mytylschool de Brug en Rijndam revalidatie weer een stapje verder gebracht, altijd handelend vanuit het belang van de leerling/patiënt. Hij geeft zijn mensen vertrouwen, is duidelijk in wat kan en niet kan en is bovenal een fijne, humorvolle collega.

Remco Schouten: Afdelingsleider vmbo-havo Mytylschool de Brug

John is een betrokken manager die staat voor zijn personeel en opdrachtgever. In een korte tijd heeft hij hij zich ingewerkt in de organisatie. Hij kan effectief sturing geven aan het primaire proces, maar neemt ook op strategisch niveau de juiste stappen. John is uitermate omgevingsgericht, prioriteert daarin en handelt vervolgens adequaat.


Regine de Wit (bestuurslid portefeuillepersoneel/onderwijs Utrechtse Schoolvereniging)

"Het bestuur van de Utrechtse Schoolvereniging (USV), waar ik onderdeel van uitmaak, heeft John ingehuurd als interim directeur nadat onze voormalige directeur was uitgevallen wegens ziekte. De samenwerking met John is prettig verlopen. Wij hebben zijn gestructureerde aanpak gewaardeerd. Door duidelijke planning en planmatig werken heeft het bestuur goed inzicht gekregen in de stand van zaken in de school. In een roerige tijd heeft John het team deskundig en met aandacht voor de mens begeleid. Een grote kracht van John is mensen samenbrengen in gesprek en moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Wij danken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes met andere opdrachten.

Arjen Huttinga (teamleider PrO Stadskanaal)

John kwam aan het begin van dit schooljaar (2014 - 2015) binnen op onze school. De situatie van de school was op dat moment erg zorgwekkend. De school stond bekend als zeer zwak bij de inspectie en een team wat lijnrecht tegenover het management stond. De taak van John was om het team en het management weer dichter bij elkaar te brengen. John kon met iedereen in gesprek gaan en mocht overal iets van vinden. Na een aantal weken bleek dat het erg moeilijk zou worden om het team en het management bij elkaar te krijgen. Daarop heeft John de leiding binnen de school op zich genomen. Onder zijn leiding werden gesprekken gevoerd, 'oud zeer' en andere gevoelige dingen werden bespreekbaar gesteld. Door duidelijk te maken wat de lijnen en doelstellingen waren kwam er weer eenheid binnen de school. Het team ging weer samenwerken om de leerlingen te geven waar ze recht op hebben: veiligheid en onderwijs. Na 4 maanden hard werken heeft de inspectie, de school in een basis arrangement geplaatst! Onder leiding van John, heeft het gehele team deze top prestatie geleverd! John gaat de school nu verder leiden de toekomst in.


Jan C. Visser (trainer/Partner at OnderwijsBovenwijs)

Ik heb John leren kennen als een echte people manager die als geen ander in staat is mensen te motiveren en te inspireren. Met oprechte interesse voor een ieders behoeften en een groot gevoel voor humor is hij in staat eenheid te smeden daar waar verdeeldheid heerste.


Hein Polinder Directeur Schilderscool Zutphen

John Middelkamp is een vernieuwer, kijkt over grenzen heen. Sociaal erg sterk en weet mensen te motiveren om gebruik te maken van hun sterke punten. John kan met zijn netwerken een organisatie weer op de rit krijgen


Pien Franken bestuursmanager Stichting Proles te Duiven

John heeft in de relatief korte tijd dat hij werkzaam is geweest op de Toermalijn (3 maanden) inzichtelijk gekregen samen met het team waaraan gewerkt moet worden de komende tijd om in een krimpende markt als school zichtbaar te zijn voor (potentiele) ouders, dit naast de dagelijkse taken van een directeur. Met weinig middelen heeft hij het schoolgebouw aantrekkelijker gemaakt en achterstanden wat betreft zoals bijvoorbeeld de schoolgids geregeld. Hiermee heeft hij voor de nieuwe directeur gezorgd dat zij bij de start helder in beeld heeft waar de school de komende tijd voor staat. Daarnaast heeft John aandacht voor het persoonlijke, waardoor hij een prettig mens is om mee samen te werken.

Interim directeur Toermalijn te Duiven


Locatieleidster Heidi

En toen kregen we een interim.............., maar wat heb jij voor mij een andere betekenis aan dat woord gegeven. Je hebt niet alleen in de organisatie geïnvesteerd, maar ook in de mensen. Met je luisterend oor en heel veel geduld, met rake opmerkingen en wijze woorden heb je me het gevoel gegeven dat ik er mag zijn. Ik voelde me weer veilig op school. Het was voor mij fijn om te merken dat je er vertrouwen in had dat ik mijn werk goed zou doen. Na een poos liep ik weer met opgeheven hoofd door de school, het plezier was terug. Wat hebben we samen hard gewerkt. We waren weer "Samen School", dat merkte ik ook bij de meeste collega's. Ik had niet gedacht dat ik mijn 25-jarig jubileum zou willen vieren, maar wat was het een fantastische dag. Jammer dat je niet naar me geluisterd hebt wat betreft het werken met 3 groepen. Gemiste kans voor jou, denk ik.
Al met al een bewogen periode waarin jij het beste in mij naar boven hebt gehaald.


G.Gerritsen (Algemeen – directeur bestuurder PRO8)

De heer Middelkamp heeft in de periode februari 2012 – juli 2013 als interim directeur gefunctioneerd op basisschool De Wegwijzer te Doetinchem. Deze school maakt deel uit van de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8.
De school functioneerde op vele terreinen niet optimaal. De oorzaak daarvan was complex, maar voor een groot deel te wijten aan een achter de feiten aanlopende en daardoor niet goed functionerende directeur. Het feit dat de school op twee locaties gehuisvest is, maakte een en ander nog gecompliceerder.
De opdracht aan de heer Middelkamp was de rust terug te brengen, personeelsleden weer in hun kracht te zetten, de neuzen dezelfde kant op te krijgen en de uitstroom van leerlingen te beperken.
De heer Middelkamp heeft deze doelstellingen voor een groot deel behaald. Sterke punten waren de contacten met de ouders en het uitdragen van een onderwijskundige visie naar team en ouders.


Dick Stam (Waarnemend bestuursmanager Stichting Proles te Duiven)

John heeft na het wegvallen van de directeur de leiding op een school overgenomen en heeft in zeer korte tijd de organisatie een ander gezicht gegeven. De school heeft met name het werken in de groepen dusdanig aangepast dat het onderwijs op de school weer toekomstproof is. De grootste verdienste is dat John het gehele team daarin enthousiast heeft meegekregen.
John geeft vertrouwen aan een team, waardoor het team goed zelfstandig kan functioneren. John kan goed delegeren.
Johns bijdrage in het directeurenoverleg is constructief, creatief, waar nodig relativerend en positief kritisch.
Tot slot, John is een erg prettig mens om mee te werken met een gezonde dosis humor.


Team formuleerde de volgende trefwoorden op JOHN

J: ja we gaan er voor, jullie moeten het doen, onze school in een nieuw jasje, verbouwingen, open deuren en .. open sfeer, juichen, joviaal, jong van geest, je gesprekken zal ik onthouden, je zette de boel behoorlijk op de kop, job, het was voor jou een full time job.
O: ontzettend goed in opruimen, open, out of the box denken, ondernemend onderwijsman met heel je hart, opnieuw enthousiast voor het onderwijs gemaakt, ontembaar, oude frustraties achter je laten, blik vooruit richten, op basis van gelijkheid, open en oprecht
H: heldere communicatie, geen wandelgangenpraat, elkaar helpen, gezamenlijke verantwoordelijkheid, humoristisch, heel veel extra uren, haast, harde werker, herinrichtingsplan
N: No nonsense houding, nieuwsgierig, (bijna) niets is onmogelijk, nonchalant, nuttig, nuchter, nieuw elan, nieuw concept, nieuwe wind door de school, nibbits, nieuwe aanpak, niet voor één gat te vangen.


Hallo John,

De vakantie is begonnen. De schooldeur is dicht. Tijd voor rust en bezinning....en vooral nieuwe energie opdoen!

Hoewel jouw taak op onze school afgesloten is, wil ik je toch nog even mailen en bedanken voor de gesprekken die jij met ons/mij gevoerd hebt. Deze zijn voor mij toch wel bijzonder waardevol geweest. Ze hebben mij aan het denken gezet. Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn ideeën en mijn manier van werken, het vervullen van mijn taak en het dragen van verantwoordelijkheid mbt het beleid op onze school zwaar maakt. De laatste studiedag onder jouw leiding en het na-gesprekje met jou hebben mij het laatste zetje gegeven. Ik heb er nog een week over nagedacht, ermee geworsteld maar tenslotte heb ik het besluit genomen om te stoppen met het MT-werk/locatieleiderschap. Ik ga me weer richten op het geven van onderwijs in min groep en genieten van het vak waarvoor ik jaren geleden gekozen heb.

Nogmaals, bedankt voor jouw inspirerende gesprekken.

Een vriendelijke groet

Ria Jansen


Han van Schaik (directeur De Rietschoof)

John Middelkamp, een bedachtzame weloverwogen planning en uitvoering is zijn streven en doel. Weet middels een doordachte analyse het probleem te benaderen; zal bij zijn aanpak ruimte geven, maar weet al te goed vast te houden waar het volgens zijn bevindingen om gaat.
Weet middels feed back de essentie constant aan de orde te brengen. Schuwt absoluut niet de emotie, gebruikt dit element voortdurend en ziet dit ook als het belangrijkste uitgangspunt in de benadering van het probleem. Weet te verbinden en iedere deelnemer wordt drager van het proces; zal daar zijn of haar aandeel in hebben. Ieder wordt uiteindelijk verantwoordelijk gemaakt voor het gehele proces met name voor het deel waar de eigen verantwoording in schuilt.


Tine (leerkracht)

John, ik heb je leren kennen, hetgeen mij zeer verheugd!
Immers door jouw integere houding van stavast heb je mij het pad van integratie doorgeleid,
zodat ik nu weer met plezier voor de klas sta.
Het gaat om het resultaat! Toch?
Echter wat ik zo heb leren waarderen, is je ontspannen houding van zelfreflectie, oprechtheid en accuratesse.
Ik hoop dat meerdere mensen van je hulp gebruik zullen maken.


Evaluaties studiedag opbrengst gericht werken:

Duidelijk, helder verhaal als kennismaking met/opfrissen van opbrengstgericht werken. Veel mooie voorbeelden van andere scholen, waardoor het heel concreet en herkenbaar wordt. Door de sfeer, het veilig voelen was het mogelijk ook op meer persoonlijke aspecten in te gaan.
Nu bekijken waar we met de school de komende tijd aan gaan werken om de doelen te bereiken en zorgen dat het wordt toegepast.
Persoonlijk merk ik, dat ik nieuwsgierig word. Ik ga vragen of mijn collega's mij willen helpen.
Het 'moeten' is echter na deze studiedag 'willen' geworden.
Een verhelderende dag. Een goede opzet. Goed gedaan John

Referenten dank voor jullie mooie woorden en de moeite om ze voor mij op te schrijven!