Organisatie ontwikkeling

Binnen iedere organisatie spelen zich vele verschillende, geplande en ongeplande, rationele en irrationele, functionele en niet-functionele en andere processen af. Onderwijsorganisaties worden ook geacht in te spelen op ontwikkelingen van 'buiten'. De dubbele dynamiek maakt continue gestructureerde aandacht voor de organisatieontwikkeling/inrichting noodzakelijk.

Door de waan van de dag, de druk van ouders, bestuur, overheid op invoering/aanpassing, schiet een zorgvuldige analyse van de consequenties van een bepaalde aanpassing, voordat deze ingevoerd wordt, er wel eens bij in. Het opstellen (en vervolgens uitvoeren) van een gedegen plan van aanpak krijgt onvoldoende aandacht. De gevolgen zijn soms snel, maar kunnen ook pas na jaren zichtbaar worden en zijn soms erg negatief. Scholen met een extreem hoog ziektezverzuim, slechte inspectierapporten, een slecht functionerend team/management, een hoog leerlingenverloop zijn geen zeldzaamheid.

De complexheid van de organisatie maakt dat de oorzaken door de leden veelal niet meer achterhaald of (er)herkend kunnen worden. De blik van een buitenstaander werkt in die situaties zeer verhelderend. Ik kijk graag met u mee en sta garant voor

  • Een herkenbare, eenduidige analyse;
  • Praktische, bruikbare adviezen en aanbevelingen;
  • Een sterke basis voor duurzame beleidsontwikkeling.

Bij al mijn opdrachten staan de visie van iedere organisatie en wetenschappelijk bewezen kenmerken van scholen met hoge opbrengsten centraal. Is dit bij een organisatie niet meer of onvoldoende het geval, dan wordt dit weer opgepakt.

Ik verzorg ook specifieke organisatiedagen over:

  • Visieontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderbouwde en uit onderzoek bewezen kernkenmerken van scholen met op alle beleidsterreinen hoge opbrengsten inclusief een eigen schoolanalyse
  • Succecvolle veranderingstrajecten
  • Succesvolle ontwikkeling meerjarenbeleid


Om maatwerk te kunnen leveren en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken vindt er altijd een intake gesprek plaats en wordt gebruik gemaakt van reeds vastgesteld en gedragen beleid.

Ik lever de volgende diensten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de zorg; alle non-profit en profit organisaties:

Interim Management

Assessments

Coaching

Mediation

Organisatie ontwikkeling

Studiedagen