Interim Management

Waarnemingsmanagement.

Er is sprake van een vacature of ziekte. Ik vul voor u de tijdelijke functie in. In nauwe samenwerking met u wordt de opdracht bepaald. Ik kan voor u afhankelijk van uw vraag
- zorgen voor continuïteit, bewaken van de voortgang;
- een organisatiescan maken inclusief een unieke wetenschappelijk onderbouwde, genormeerde kijkwijzer met benchmark;
- een door het team gedragen (meerjaren)beleidsplan opstellen;
- starten met de uitvoering.

Verandermanagement.

Er wordt op één of meerder beleidsterreinen onvoldoende kwaliteit geleverd. Samen met de directeur/bestuurder (schaduwmanagement) of in plaats van de directeur/bestuurder (interim management) zorg ik, dat de basis voor duurzame kwaliteitsverbetering wordt gelegd en afhankelijk van de duur met de uitvoering wordt gestart.


Crisismanagement.

Ik breng voor u de rust in de organisatie terug.

Intake.

Een succesvolle interim periode begint met een zorgvuldige zo volledig mogelijke intake en een goede match. Over de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden van opdrachtgever en interim-manager moeten geen onduidelijkheden bestaan.
- wat en hoe urgent is het probleem dat opgelost moet worden en welke opdracht hoort daarbij;
- wat kan en wil de organisatie zelf bijdragen;
- welke stijl moet de interim-manager hanteren.

De uitgevoerde opdrachten laten zien, dat ik ruime en succesvolle ervaring heb met verschillende soorten interim-management en duurzame verandering tot stand heb gebracht:
- sterk in strategisch denken, analyseren en realiseren passende ontwkkelingsplannen;
- inzicht in structuur- en cultuuraspecten;
- oog voor proces en resultaat;
- brengen van rust, onderling vertrouwen en inspiratie.


De combinatie interim manager en assessor biedt vele extra mogelijkheden om tegen lage kosten te werken aan kwaliteitsverbetering.

Ik lever de volgende diensten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de zorg; alle non-profit en profit organisaties:

Interim Management

Assessments

Coaching

Conflict bemiddeling

Organisatie ontwikkeling

Studiedagen