Mediation

Tijdens mijn vele interim werkzaamheden heb ik gemerkt, dat escalatie van problemen bij tijdige interventies veelal voorkomen had kunnen worden. De eerste signalen zijn niet gezien, of verkeerd geïnterpreteerd. Het blijkt vaak begonnen te zijn met een simpele verkeerde interpretatie van een gesprek of een gebeurtenis waar twee of meerdere personen bij betrokken zijn. De vervolginterpretaties worden op de eerste gebaseerd. Meestal wordt er gezocht naar een bevestiging van hetgeen men al dacht. De rode draad is, dat de aannames/interpretaties niet geverifieerd worden. Betrokkenen krijgen steeds meer een verdraaid beeld van de 'werkelijkheid'. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe groter de negatieve impact op de professionele cultuur binnen de gehele organisatie kan en gezien mijn werkervaring blijkt te zijn. Gelukkig kijk ik met veel voldoening terug op succesvol uitgevoerde interim opdrachten. Ik ben er echter stellig van overtuigd, dat bij tijdige inzet van een externe bemiddelaar veel ziekteuitval, conflicten, lagere opbrengsten en de voor een langere periode gedwongen inzet van een interim manager voorkomen hadden kunnen worden.

Leest op de website www.johnmiddelkampmediation.nl meer over mijn bemiddelings-, mediationactiviteiten.

Ik lever de volgende diensten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de zorg; alle non-profit en profit organisaties:

Interim Management

Assessments

Coaching

Conflict bemiddeling

Organisatie ontwikkeling

Studiedagen