Assessments

U krijgt een helder beeld van de kwaliteit en ontwikkelingsbehoefte van de leerkracht en/of het team (bij afname hele team). Mijn blik wordt gestuurd en de conclusies bepaald door de in het assessment ingebouwde normering en benchmark: dit betekent objectiviteit!

Ik maak bij het afnemen van assessments bij leraren in het PO en VO gebruik van de Competentie Thermometer. Het is voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een uniek en wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid, objectiviteit, volledigheid en snelheid hoogstaand, wetenschappelijk onderbouwd instrument met een unieke normering en benchmark, dat naadloos aansluit bij de ‘assessmentbehoefte’ in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en dat ook nog eens tegen de helft van de kosten van andere assessmentmethoden. Ik vind dit niet alleen. De Competentie Thermometer werkt intensief samen met de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse besturen binnen het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA). Diverse landelijke adviesorganisaties en besturen gebruiken inmiddels het instrument.

Onderdelen volledig assessment:

  • Observaties op de werkplek (klassenbezoek op basis van genormeerde kijkwijzer);

  • Gestructureerd interview (op basis van STAR methodiek vragen – criterium gericht interview);

  • Steekproef (opvragen van gedocumenteerde bewijstukken aan de deelnemer);

  • 360°-feedback (met betrekking tot competenties);

  • Persoonlijkheidsvragenlijst (op basis van de ‘Big Five’ persoonlijkheidsdimensies);

  • Interessevragenlijst (op basis van een specifiek aan het onderwijs gerelateerde vragenlijst);

  • Capaciteitentest (algemene test op basis van cijfer- en figuurreeksen, taalopgaven en syllogismen);

  • Reflectie op het arbeidsverleden (analyse van het Curriculum Vitae of eventueel het portfolio).

Er kunnen ook delen van het assessment afgenomen worden.

iPad applicatie:

Ter ondersteuning van de assessor is er speciaal voor het afnemen van de Competentie Thermometer een Apple iPad web applicatie ontwikkeld. De applicatie beslaat het gehele proces van in gang zetten, afnemen, rapporteren, nabespreken en verzenden. Door middel van dit unieke programma en de daarin beschikbare gegevens en mogelijkheden kan de assessor veel eenvoudiger, sneller en objectiever werken dan anders het geval zou zijn.

Heeft u belangstelling, neemt u dan contact met mij op.
Ik demonstreer u met alle plezier het assessment en neem alle mogelijkheden, achtergronden en de voor u gewenst af te nemen onderdelen met u door. Heeft u liever eerst schriftelijke informatie, dan kan dat ook. Ik stuur u graag een uitgebreid informatiebulletin en een voorbeeldrapportage van een volledig assessment toe.


De kosten liggen afhankelijk van de hoeveelheid en af te nemen onderdelen tussen de €500 en €1600 per assessment.

Ik lever de volgende diensten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de zorg; alle non-profit en profit organisaties:

Interim Management

Assessments

Coaching

Conflict bemiddeling

Organisatie ontwikkeling

Studiedagen