Diensten

Is er sprake van:

een ontbrekende gezamenlijke visie, daarbij passend (ook financieel)meerjarenbeleid, stuurloosheid?

een niet-professionele cultuur?

onvoldoende opbrengsten?

onbekendheid met de kernaspecten van opbrengstgericht werken/een organisatie met hoge opbrengsten?

onvoldoende verbinding tussen de verschillende lagen in de totale organisatie?

ontevreden afnemers?

onvoldoende functionerende individuele werknemers?

te weinig zichtbare werkvreugde?


Ik help u om het tij te keren. Het gaat ons lukken!

Ik lever de volgende diensten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de zorg; alle non-profit en profit organisaties:

Interim Management
Assessments
Coaching
Conflict bemiddeling
Organisatie ontwikkeling
Studiedagen